Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in onze werkwijze verankerd

Interview Kees, Financieel Directeur

Als betrokken organisatie willen wij graag iets betekenen voor onze medemens, het milieu en de maatschappij. Daar kan niemand beter over vertellen dan financieel directeur Kees Gordijn. Hij werkt sinds 2017 voor Binck in diverse rollen, waaronder ook het managen van het facilitaire deel van Binck, zoals vastgoed en mobiliteit, en is al jaren bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hij is dan ook de aangewezen persoon om ons uit te leggen wat MVO voor Binck inhoudt, waarom het zo belangrijk is én natuurlijk wat dan precies onze plannen zijn op dit vlak.

“Al sinds jaar en dag houd ik me bezig met het investeren in vernieuwing. Zo’n 15 jaar geleden was ik betrokken bij de eerste stappen om papierloos te gaan werken. Er bestonden toen nog geen iPads, dus ik ging met hele tassen vol papier naar huis na een werkdag, om me daar ’s avonds doorheen te worstelen. Toen al – maar tegenwoordig helemaal, natuurlijk – wilden we toe naar plaats- en tijdonafhankelijk werken en hielden we ons bezig met digitaliseren. Alhoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen iets van nu lijkt, speelde het dus vroeger ook al echt een rol. Het wordt nu steeds belangrijker en we dragen daar als Binck dan ook graag aan bij.”

Kees MVO

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Een mooi voornemen, dus! Maar wat houdt maatschappelijk ondernemen voor Binck nu precies in? “Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat we waarde willen toevoegen op de drie P’s: People, Planet en Profit. Dat sluit perfect aan op de missie die we voor Binck hebben opgesteld en de drie B’s die daaruit als kernwaarden naar voren zijn gekomen: Blij, Betrouwbaar en Betrokken. Dat hebben we niet bewust zo ingestoken, we hebben die woorden niet gekozen met de drie P’s in ons achterhoofd. Dit is een missie waar we ons fijn bij voelen en waardoor we worden gedreven. Zo kwamen we erachter dat MVO al van nature in onze werkwijze zit, waarin we nu eigenlijk een stap verder willen zetten. Dat houdt in dat we bij iedere kans die we in de markt zien, oog willen hebben voor mens, maatschappij en milieu. Kortom, die drie P’s.”

De drie P’s

Wat Binck nu al doet als bijdrage aan die drie P’s? Al behoorlijk wat, stelt Kees: “De pijler People zie je direct terugkomen in onze missie, namelijk ‘Iedereen verdient waardevol werk’. Daar besteden we aandacht aan door onze medewerkers de kans te geven op ontwikkeling en groei. Aan de ene kant is dat voor onze uitzendkrachten, waarbij we mensen die op dit moment bijvoorbeeld in een uitkeringssituatie zitten opleiden en werk aanbieden en zo mens en maatschappij helpen. Daarnaast is het ook ons kantoorpersoneel, waarbij we veel aandacht besteden aan vitaliteit en ontwikkeling. We monitoren iedereen aandachtig en luisteren echt naar onze medewerkers, want zij vormen immers Binck.” Met haar betrokkenheid voor haar medewerkers is Binck dan ook bezig om het keurmerk PSO aan te vragen, wat de kers op de taart is voor hun maatschappelijke bijdrage: “Onze gedrevenheid zit hem in mensen verder brengen en de maatschappij daarbij helpen. Het krijgen van het keurmerk is mooi, maar wel meer een uitkomst van ons werk dan een doel,” aldus Kees.

Betrokken werkgever

Ook op de tweede pijler, Planet, is Binck al flinke stappen aan het zetten. “Planet betreft het klimaat en het ecologische systeem. Als uitzendbureau hebben wij behoorlijk wat wagens op de weg waar we niet zonder kunnen. Jammer genoeg hebben de elektrische varianten in dat formaat een te lage actieradius. Die kunnen we helaas dus nog niet vervangen voor elektrische auto’s. Daarom zoeken wij ons personeel altijd heel gericht dicht bij de opdracht, zodat we kunnen voorkomen dat er (te) veel kilometers worden gereden. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in (elektrische) fietsen, scooters en motoren die minder milieubelastend zijn. Voor het kantoorpersoneel hebben we ons leasebeleid aangepast. Iedere lease-auto die dit jaar wordt besteld, is een elektrische auto.”

En niet alleen het beleid rondom het wagenpark draagt bij aan deze tweede P, vertelt Kees: “Een positief effect van de coronacrisis is dat we gedwongen thuis zijn gaan werken en we ons beseffen dat we niet noodzakelijk vijf dagen op kantoor aanwezig hoeven te zijn. Dankzij de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken, kunnen we minder mensen tegelijk op kantoor laten werken, waardoor we minder werkplekken nodig hebben en er dus minder milieubelastende bureaus en bureaustoelen aangekocht hoeven te worden. Daarnaast heeft Binck ook een zonnepaneel op een van hun schafketen bevestigd, waardoor verkeersregelaars verlichting hebben en koffie kunnen zetten op zonne-energie. “Een goed voorbeeld van hoe wij als organisatie zijn”, beaamt Kees. “We zijn bezig om dat ook op kantoor te regelen, maar dat zal nog even duren.”

Milieuvriendelijke voertuigen

De ambities van Binck wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen komen dan ook mooi samen in de laatste pijler, Profit: “Alle drie deze pijlers moeten met elkaar in evenwicht zijn. Oftewel, je moet geld verdienen om in de toekomst te kunnen investeren. Dat is niet de uitkomst van het hele proces, maar juist een randvoorwaarde. Als je niets verdient, kan je ook niet investeren,” stelt Kees.

Toekomstplannen

En dat ze willen investeren, dat is duidelijk: “We willen er naartoe werken dat ons hele wagenpark elektrisch is en dat we een neutrale CO2-uitstoot hebben. Daarom willen we ook zonnepanelen voor het kantoor gaan realiseren. Het zijn dromen, maar we zijn er wel continu mee bezig. We geloven niet in compensatiegedrag: we gaan geen bomen planten om onze benzineauto’s mee te compenseren. We willen die bomen zeker planten, maar we willen ook van die benzineauto’s af. Iets vergoelijken voelt niet goed; doe het echt of doe het niet.”

Terug naar magazine