fbpx
Privacy

Ons privacybeleid

We vinden de privacy van onze werknemers erg belangrijk. Hier lees je wat we doen om persoonlijke gegevens te beschermen en waar je terecht kunt met vragen.

Wie verwerkt je gegevens?

Binck is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals benoemd in deze privacy-verklaring. Ons hoofdkantoor is gevestigd op Zonweg 11a, 2516 AK Den Haag. Je kunt ons bereiken op 070-3833595 en op info@binckwerk.nl. We staan ingeschreven bij de KvK onder nummer 57762597.

Waarom bewaren we persoonsgegevens?

Als je je aanmeldt op onze website, bijvoorbeeld voor een sollicitatie of voor onze dienstverlening, vragen we je persoonsgegevens. We hebben die gegevens nodig voor onze dienstverlening. Onze dienstverlening bestaat uit bemiddelen, uitzenden, werving en selectie, personeelsmanagement en salarisadministratie.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen uitsluitend de gegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening.

Je  bent als verstrekker zelf verantwoordelijk voor de relevantie en correctheid van deze gegevens. Als we overige gegevens nodig hebben zullen we je altijd toestemming vragen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Als je solliciteert bij Binck en nog niet hebt gewerkt: Jouw persoonsgegevens  kunnen mogelijk nog gebruik worden voor bemiddeling naar werk en worden tot twee jaar na de inschrijving bewaard.

Als je bij Binck aan het werkt bent of hebt gewerkt: Jouw persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na het einde dienstverband. Het is wettelijk verplicht om voor fiscale verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te behouden.

Voor gegevens in onze administratie (zoals salarisadministratie en uitzendovereenkomst) geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

ID-bewijzen en loonheffingskortingen hebben een bewaartermijn van ten minste 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin het dienstverband is geëindigd. Die bewaartermijn geldt ook voor de naam en voorletters, geboortedatum, BSN, adres met postcode en woonplaats.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan onze opdrachtgevers als daarom gevraagd wordt. Het betreffen alleen persoonsgegevens indien die nodig zijn voor de uitvoering van het werk of de dienstverlening.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij zorgen er voor dat jouw persoonsgegevens veilig bewaard worden. Toegang tot de gegevens is afgeschermd met een wachtwoord en we maken gebruik van veilige software, veilige communicatiekanalen en netwerkbeveiliging.

Welke rechten heb jij?

Je hebt het recht op inzage (je mag inzien welke gegevens we van je bewaren) en het recht op rectificatie (foute informatie verbeteren we als je dat vraagt). Daarnaast mag je ons natuurlijk ook vragen om je gegevens te verwijderen (voor zover ons dat wettelijk is toegestaan).

Als je vragen hebt over het gebruik van je gegevens, bezwaar wilt maken tegen ons gebruik ervan, of een klacht wil indienen kan dat door een mailtje te sturen naar privacy@binckwerk.nl.

Cookies en online gegevensverzameling

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om online gegevens te verzamelen. Daarmee maken we onze website en online dienstverlening zo gebruiksvriendelijk mogelijk en kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Als je geen cookies wilt, pas dan de instellingen van je browser aan. Als je cookies uitschakelt werken onze sites misschien minder goed.